Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη – Φύση και νεοελληνικός πολιτισμός